• Български
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Home News ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА Print E-mail
  EU.jpg   logo_bg_right.jpg

 

 

В изпълнение на ДБФП №BG16RFOP002-3.001-0039-C01 за проект „Подобряване на енергийната ефективност на ПРОФИЛ-И ООД" по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”  с предмет: 

„Закупуване на дълготрайни материални активи:

- Хидравлична преса за сбиване на конуси - 1 брой;

- Полуавтомати за заваряване на метални спирали, окомплектовани с инверторни заваръчни апарати - 2 броя;

- Вентилационна система с двустепена рекуперация и вграден термопомпен агрегат - 1 брой”.

 

ПРОФИЛ-И ООД публикува информация и документация за провеждане на процедура "избор с публична покана".

Необходимите документи ще намерите в приложения линк. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ