• Български
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Home News Информация и документация за провеждане на процедура "избор с публична покана"
Информация и документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" Print E-mail

Документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0068-C01 с бенефициент "Профил - И" ООД, предмет: "Закупуване на 12 дълготрайни материални актива, разделени в 9 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Лентоотрезна машина

Обособена позиция №2: Хидравлична комбинирана пресножица

Обособена позиция №3: Огъвачна машина

Обособена позиция №4: Мостови кран

Обособена позиция №5: Газокар

Обособена позиция №6: Заваръчен апарат за MIG/MAG челно заваряване

Обособена позиция №7: Заваръчен апарат за MIG/MAG заваряване с изнесено телоподаващо устройство с водно охлаждане

Обособена позиция №8: Заваръчен апарат за WIG-AC/DC заваряване, инверторен

Обособена позиция №9: Заваръчен апарат за WIG-DC заваряване инверторен"

В регистрираната за публикуване документация са отстранени забележките, отправени от УО.

Допълнителна информация
 • Валидна до:Вторник, 05 Април 2016
 • Възложител:"Профил - И" ООД
Сваляне на прикачените файлове: