• Български
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Home News
News
ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА Print E-mail
  EU.jpg   logo_bg_right.jpg

 

 

В изпълнение на ДБФП №BG16RFOP002-3.001-0039-C01 за проект „Подобряване на енергийната ефективност на ПРОФИЛ-И ООД" по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”  с предмет: 

Read more...
 
Профил-И ООД сключи договор по програма "Иновации и Конкурентоспособност" Print E-mail

 

Read more...
 
Информация и документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" Print E-mail
Read more...
 
„Профил-И” ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката Print E-mail

 

Read more...
 
Профил-И бе наградена от Националната ВЕИ шампионска лига Print E-mail

Фирма Профил-И получи награда в категорията „Фотоволтаични инсталации, изградени на покривни конструкции с мощност до 200 kWp“ на състоялата се на 27 септември официална церемония по награждаване на победителите в Националната ВЕИ шампионска лига. 

Read more...